Met de informatie op de website van Stichting Postfilter - www.postfilter.nl - proberen wij u zo goed mogelijk te informeren. We kunnen niet garanderen dat die informatie altijd volledig juist is.

Via onze site kunt u via links worden doorverwezen naar websites van andere organisaties. Stichting Postfilter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, of voor de wijze waarop die andere organisaties uw persoonsgegevens mogelijk verwerken. Raadpleeg daarvoor de privacy en/of cookie statements op die websites.

Op www.postfilter.nl gebruikte logo’s en informatie rusten rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Stichting Postfilter. Gebruik van die rechten is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Stichting Postfilter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot (i) de werking of het niet-beschikbaar zijn van de website, (ii) misbruik van deze website, (iii) verlies van gegevens, of (iv) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Lees deze daarom regelmatig.

1 februari 2018