Nieuws

 

10 december 2014:

Code Postfilter aangescherpt

De duur van de registratie waarmee de consument de wensen kan vastleggen van welke type bedrijven men wel en geen ongevraagde geadresseerde reclamepost wenst te ontvangen is verlengd naar 5 jaar. Dit was 3 jaar. Ook wordt duidelijk gemaakt dat geadresseerde reclamepost met alleen een adres en zonder naam, ook onder de Code Postfilter valt. Deze aanpassingen zijn verwerkt na enkele jaren ervaring met het werken met de Code Postfilter.

Gosse Bosma, Voorzitter Postfilter: “Met de nieuwe Code Postfilter hebben de brancheorganisaties DDMA, NUV, KVGO, Thuiswinkel.org en VFI en de Nederlandse Postbedrijven met Postfilter een volgende stap gezet om de voorkeuren van de consumenten te respecteren om geen geadresseerde reclamepost te ontvangen. Met de Code Postfilter is een goede en correcte klachtafhandeling gegarandeerd en met de Nederlandse Reclame Code is het toezicht op een goede naleving van de code geborgd. Met de aanpassingen zijn de verbeterpunten van de afgelopen jaren verwerkt.”

Over Stichting Postfilter

Stichting Postfilter beheert het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister. Deze registers zijn een aanvulling op het wettelijke ‘recht van verzet’. Het wettelijke recht van verzet verplicht bedrijven om aan consumenten de mogelijkheid te bieden om geen ongevraagde reclamepost van het specifieke bedrijf meer te ontvangen.

Nationaal Overledenenregister & Nationaal Postregister

In het Nationaal Overledenenregister van Postfilter kunnen nabestaanden gratis contactgegevens van overleden personen registreren. Hiermee wordt voorkomen dat na een sterfgeval nog geadresseerde reclamepost naar een adres wordt gestuurd op naam van de overledene. In het Nationaal Postregister kunnen consumenten zich gratis registreren en aangeven van welke type bedrijven(sectoren) men wel en geen ongevraagde geadresseerde reclamepost wenst te ontvangen. Op deze wijze ontvangt de consument alleen aanbiedingen en informatie over onderwerpen waar men in is geïnteresseerd. Bij de registratie kan men kiezen uit 10 typen bedrijven (sectoren).

Klachten

Consumenten die na registratie toch ongevraagde geadresseerde reclamepost ontvangen kunnen een klacht indienen bij dit bedrijf. Als het bedrijf niet reageert of als de consument het niet eens is met de reactie, dan kan de consument een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. De Reclame Code Commissie zal deze klacht in behandeling nemen en toetsen aan de Code Postfilter.

 

Code Postfilter (per 1/1/2015)

 

STROOMSCHEMA'S

Voor consumenten:

Stroomschema voor het filteren van geadresseerde reclamepost voor consumenten
U ontvangt Direct Mail (geadresseerde reclamepost), maar stelt dit niet op prijs (incl. ‘aan de bewoners van’ met adres). Via de volgende checklist kunt u snel bekijken wat uw rechten als consument zijn.

U ontvangt Direct Mail (geadresseerde reclamepost) op naam van een overleden persoon, maar stelt dit niet op prijs. Via de volgende checklist kunt u snel bekijken hoe u dit kunt voorkomen.

Voor bedrijven:

Stroomschema voor het versturen van geadresseerde reclamepost
U wilt geadresseerde reclamepost versturen en u wilt voldoen aan de wet- en regelgeving. Via de volgende checklist kunt u snel bekijken wat u moet doen. Let op: geldt ook voor ‘aan de bewoners van’ met adres.