Organisatie

Stichting Postfilter

Stichting Postfilter ('Postfilter') beheert vanaf 1 oktober 2009 het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister. 

Stichting Postfilter (‘Postfilter’) is een zelfreguleringsinitiatief van de volgende branche-/belangenorganisaties:

  • DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing),
  • Thuiswinkel.org (branchevereniging voor bedrijven met producten en/of diensten op afstand),
  • Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie van goede doelen, voorheen VFI),
  • VGP (Vereniging Grootgebruikers Postdiensten),
  • Mediafederatie (voorheen: Nederlands Uitgevers Verbond),
  • KVGO (belangenorganisatie voor werkgevers in de grafimedia-branche),
  • Sandd,
  • PostNL.

Postfilter voor consumenten

Postfilter biedt vanaf 1 oktober 2009 de mogelijkheid de contactgegevens van overleden personen kosteloos te blokkeren, om te voorkomen dat nabestaanden geadresseerde reclamepost op naam van de overledene ontvangen. In het Nationaal Overledenenregister blijven de contactgegevens 10 jaar staan. Ook biedt Postfilter vanaf 1 oktober 2009 consumenten de mogelijkheid hun contactgegevens kosteloos te laten opnemen in het blokkaderegister Nationaal Postregister. Als de blokkade na 3 jaar niet wordt verlengd, worden de contactgegevens verwijderd. Consumenten die zich hebben ingeschreven via de website ontvangen 3 maanden voor het einde van de blokkadeperiode hiervoor een herinneringsbericht.

Postfilter voor bedrijven

Postfilter biedt vanaf 1 oktober 2009 bedrijven en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid de bestanden, die worden gebruikt voor het versturen van geadresseerde reclamepost te ontdubbelen/schonen met de gegevens van overleden personen uit het Nationaal Overledenenregister. Ook biedt Postfilter vanaf 1 oktober 2009 bedrijven en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid de bestanden, die worden gebruikt voor prospectieactiviteiten (werving nieuwe klanten), te ontdubbelen/schonen met het Nationaal Postregister. Hiermee wordt het verzoek van de consumenten om geen ongevraagde geadresseerde reclamepost te ontvangen gerespecteerd. Voor de leden van de aangesloten branche-/belangenorganisaties is het gebruik van de diensten van Postfilter (Nationaal Overledenenregister en Nationaal Postregister) kosteloos. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij één van de aangesloten branche-/belangenorganisaties kunnen tegen een vergoeding gebruik maken van de diensten van Postfilter. De kosten van Postfilter worden gedragen door de aangesloten branche-/belangenorganisaties en de Nederlandse postbedrijven.

Contactinformatie Postfilter

E-mail

Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet op deze website kunt vinden? Kijk dan eerst bij veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt deze per mail stellen: info@postfilter.nl. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie op uw e-mail. 

Schrijven

U kunt een briefje sturen naar het volgende adres:
Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR AMSTERDAM

Als u ons schrijft, ontvangt u binnen twee weken een telefonische of schriftelijke reactie. Dit adres kunt u ook gebruiken voor een registratie. Vermeld s.v.p. uw contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) en de gewenste blokkades: alle sectoren of een aantal sectoren, zogenaamde ’deelblokkades’. Maakt u gebruik van het postadres voor uw registratie, dan ontvangt u geen bevestiging. Vergeet niet de brief voldoende te frankeren. Onvoldoende of ongefrankeerde brieven worden niet in behandeling genomen. Als u gebruik maakt van de website, ontvangt u een bevestigingsmail. Ook kunt u uw gegevens via de website altijd aanpassen.

Telefoon/bezoekadres

Stichting Postfilter heeft geen telefoonnummer of kantoor/balie waar u met vragen terecht kunt.

Links en adressen

Bel-me-niet Register (Telemarketing):
www.bel-me-niet.nl,
Postbus 90720, 2509 LS  DEN HAAG
0900-6661000
 
Onderzoekfilter (Telefonisch Marktonderzoek):
www.onderzoekfilter.nl

NEE|NEE-sticker of NEE|JA-sticker:
De brievenbusstickers die u kunt gebruiken om ongeadresseerd reclamedrukwerk en of huis-aan-huisbladen te weren uit de brievenbus kunt u gratis verkrijgen bij uw gemeente. U kunt de brievenbussticker ook bestellen via www.neeneeneeja.nl