Privacy en Cookie Statement

Dit Privacy statement geeft aan hoe Stichting Postfilter (hierna: “Postfilter”), omgaat met uw adres en persoonsgegevens.

Postfilter biedt u de mogelijkheid om aan commerciële aanbieders vooraf duidelijk te maken dat u geen reclamepost wil ontvangen. U kunt dit op de wijze doen die het beste bij u past, via brief, email of via de website www.postfilter.nl .

Heeft u vragen of klachten? U kunt Postfilter bereiken via:

Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam

@ info@postfilter.nl

Postregister

Waarvoor uw adresgegevens en eventueel naam worden gebruikt

We vragen u om uw adresgegevens en eventueel uw naam zodat uw adres niet kan worden gebruikt voor reclamepost als u dat niet wil. U kunt ook uw emailadres doorgeven. De door u verstrekte adresgegevens en eventueel uw naam worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek om geen ongevraagde geadresseerde commerciële communicatie via uw brievenbus te ontvangen. 

Uw adresgegevens en eventueel uw naam worden voor blokkering beschikbaar gesteld aan de organisaties die zijn aangesloten bij Postfilter. Die organisaties mogen uw adresgegevens en eventueel uw naam alleen gebruiken om er voor te zorgen dat u van hen geen reclamepost via uw brievenbus ontvangt.

E-mailadres

Postfilter vraagt om uw e-mailadres. Dit adres wordt door Postfilter gebruikt om uw aanmelding te bevestigen. Daarnaast wordt u via email geïnformeerd over wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens heeft aangepast.

Via email houdt Postfilter u op de hoogte van uw inschrijving in het postregister. U ontvangt één keer per jaar een email van Postfilter.

Uw emailadres is uitsluitend bekend bij Postfilter. Uw emailadres is niet opgenomen in de blokkadebestanden die aan organisaties ter beschikking worden gesteld voor de blokkade van reclamepost via uw brievenbus. 

Uw registratie in postregister duurt 5 jaar

Uw adres en persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Tenzij u uw registratie in het postregister verlengd, vervalt na 5 jaar uw registratie en worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de blokkadebestanden en verwijderd uit onze systemen.

NOR (Nationaal Overledenen Register)

U kunt de gegevens van overleden personen registreren in het NOR. De naam, adres, geboortedatum en overlijdensdatum van de overleden persoon wordt opgenomen in het register. Deze gegevens worden voor blokkering beschikbaar gesteld aan de organisaties die zijn aangesloten bij Postfilter. Registratie voorkomt dat reclamepost wordt toegezonden via brievenbus aan overledenen. 

Postfilter vraagt om uw e-mailadres. Uw emailadres wordt door Postfilter uitsluitend gebruikt om de aanmelding van de overleden persoon te bevestigen.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw adres en persoonsgegevens hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, verminking, onrechtmatige toegang of enige andere aantasting te voorkomen.

De gegevens die u invult op onze website, worden versleuteld verzonden. 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Uw gegevens in het postregister kunt u via uw account inzien, aanpassen of verwijderen. Deze mogelijkheid geldt niet voor nabestaanden indien gegevens zijn doorgegeven voor registratie in het overledenenregister.

Wilt u op andere wijze uw gegevens in het postregister of in het NOR inzien, aanpassen of verwijderen, neem dan contact op met de beheerder via:

Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam

@ info@postfilter.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Postfilter houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht u anders van mening zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Liever horen wij van u zelf wat Postfilter kan verbeteren, neemt u contact met ons op?

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 februari 2018. Postfilter behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Lees deze daarom regelmatig.

Cookies: functioneel en analytisch

Met gebruik van cookies, houdt Postfilter niet identificeerbare (statistische) gegevens bij die van belang zijn voor de werking en eventuele verbetering van de website.

Zo wordt onder andere bijgehouden voor welke pagina's grote belangstelling bestaat. Maar ook hoeveel bezoekers er langskomen, en wat de stille en de drukke uren zijn. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt verder bijgehouden met welk type browser deze site wordt benaderd.

Postfilter gebruikt zogeheten tijdelijke 'cookies'. Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op uw harde schijf wordt geplaatst en waar een website informatie in bewaart. Deze tijdelijke bestandjes worden gebruikt om de inschrijfprocedure goed te laten verlopen. Indien u geen cookies wenst, kunt u deze via uw browser het gebruik daarvan uitzetten. Echter indien u in uw browser het gebruik van 'cookies' uitzet, kan dit gevolgen hebben voor het verloop van de inschrijfprocedure.

Responsible Disclosure

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Ons responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken. Wij willen graag met u samenwerken om mensen en systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar info@postfilter.nl.
 • Misbruik de zwakheid niet door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’.
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of hacking tools.
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten. We willen elke situatie apart kunnen afwegen. We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld. U kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. Wij denken aan een waardebon van max € 50,-  De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsibledisclosure.nl/