Privacy Statement

Dit Privacy statement geeft aan hoe Stichting Postfilter, verder aan te duiden met Postfilter, omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens.
 
Persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek om geen ongevraagde geadresseerde commerciële communicatie te ontvangen via uw brievenbus. Uw gegevens worden voor blokkering beschikbaar gesteld aan de organisaties die zijn aangesloten bij Postfilter. Het bestand van Postfilter is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. En de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
E-mailadres
Postfilter vraagt om uw e-mailadres. Dit adres wordt door Postfilter onder andere gebruikt om uw aanmelding te bevestigen. Daarnaast wordt het gebruikt om u te informeren over wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens heeft aangepast.
 
Analyse van gegevens en cookies
Postfilter houdt niet identificeerbare (statistische) gegevens bij die van belang zijn voor de werking en eventuele verbetering van haar website. Zo wordt onder andere bijgehouden voor welke pagina's grote belangstelling bestaat. Maar ook hoeveel bezoekers er langskomen, en wat de stille en de drukke uren zijn. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt verder bijgehouden met welk type browser deze site wordt benaderd.
 
Postfilter gebruikt zogeheten tijdelijke 'cookies'. Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op uw harde schijf wordt geplaatst en waar een website informatie in bewaart. Deze tijdelijke bestandjes worden gebruikt om de inschrijfprocedure goed te laten verlopen. Indien u geen cookies wenst, kunt u deze via uw browser het gebruik daarvan uitzetten. Echter indien u in uw browser het gebruik van 'cookies' uitzet, kan dit gevolgen hebben voor het verloop van de inschrijfprocedure.
 
Beveiliging
Postfilter gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking, onrechtmatige toegang of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
 
Links
Op de site treft u een aantal links aan naar andere sites die niet tot Postfilter behoren. Postfilter neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites of voor de omgang van uw gegevens door deze organisaties.
 
Dit privacy statement is vastgesteld op 1 februari 2010. Postfilter behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Raadpleegt u daarom periodiek het privacy statement.