Recht van Verzet

'Ik wil geen aanbiedingen meer van een specifiek bedrijf. Hoe kan ik post blokkeren?'

U vindt het prima om geadresseerde reclamepost te ontvangen, alleen niet van dat ene specifieke bedrijf. Dan kunt u gebruik maken van uw 'recht van verzet': u geeft aan dat u deze post niet meer op prijs stelt, waarna het betreffende bedrijf u niet meer met reclame via post mag benaderen. Het recht van verzet kunt u ook gebruiken bij organisaties met wie u een klantrelatie heeft. Deze organisaties kunnen namelijk niet geblokkeerd worden via het Nationaal Postregister.
Binnen drie maanden moet de organisatie dan stoppen met het sturen van geadresseerde reclame naar uw adres. U kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief van Postfilter.

Klachten over het negeren van het recht van verzet kunt u voorleggen aan Consuwijzer. Consuwijzer  is het overheidsloket voor consumenten van de Autoriteit Consument en Markt (www.consuwijzer.nl).