Baas over eigen brievenbus

Commerciële communicatie? Prima. Want veel mensen weten graag wat er te koop is – áls de aanbiedingen interessant voor hen zijn. Maar dat is niet altijd het geval. En dat veroorzaakt soms ergernis. Daar heeft niemand wat aan. Daarom is er Postfilter: voor post die wèl welkom is.

Met Postfilter bepaalt u zelf welke geadresseerde reclamepost u wilt ontvangen. Gratis en eenvoudig. Postfilter heeft twee registers. In het Nationaal Overledenenregister kunt u de contactgegevens van overledenen registreren en zo ongevraagde geadresseerde reclamepost voorkomen. In het Nationaal Postregister kunt u aangeven van welke sectoren u geen reclamepost wilt. De Stichting Reclame Code ziet toe op de handhaving van de regels van Postfilter.

Het Nationaal Overledenenregister

Voor nabestaanden kan het behoorlijk pijnlijk zijn om reclamepost te ontvangen die is geadresseerd aan een overledene. Via Postfilter kunt u de contactgegevens van overledenen registreren in het Nationaal Overledenenregister. De gegevens worden dan tien jaar lang gebruikt om ongevraagde reclamepost tegen te houden.

 Lees meer...

 


Blokkeren van bedrijven of sectoren

Krijgt u persoonlijk geadresseerde reclamepost waar u geen prijs op stelt? Bijvoorbeeld omdat u geen post wilt van een specifiek bedrijf of geen interesse heeft in een bepaalde sector? Dan kunt u dat bedrijf of die sector blokkeren via Postfilter. Specifieke bedrijven kunt u blokkeren op basis van uw 'recht van verzet'. Het blokkeren van bepaalde sectoren regelt u in het Nationaal Postregister. In totaal zijn er tien sectoren waarvan u kunt aangeven of reclamepost welkom is.

Recht van verzet

U vindt het prima om geadresseerde reclamepost te ontvangen – alleen niet van dat ene specifieke bedrijf. Dan kunt u gebruik maken van uw 'recht van verzet': u geeft aan dat u deze post niet meer op prijs stelt, waarna het betreffende bedrijf u niet meer met reclame via post mag benaderen. Het recht van verzet kunt u ook gebruiken bij organisaties met wie u een klantrelatie heeft; deze organisaties kunnen namelijk niet geblokkeerd worden via het Nationaal Postregister.

 

Het Nationaal Postregister

Wilt u wel post over goede doelen en leuke aanbiedingen van tijdschriften, maar niet over auto's en horoscopen? Met Postfilter regelt u dat u van bepaalde sectoren wel en van andere sectoren geen reclamepost ontvangt. Door registratie in het Nationaal Postregister. Na vier tot zes weken zijn blokkades volledig actief en dat blijven ze voor een periode van vijf jaar. Als Postfilter uw e-mailadres heeft, krijgt u tijdig bericht zodat u uw registratie kunt verlengen.