Over Nationaal Overledenenregister

'Mijn man is een halfjaar geleden overleden. Wekelijks komt er nog post voor hem.'

Door registratie in het Nationaal Overledenenregister van Postfilter kunt u (gratis) de contactgegevens van overledenen blokkeren voor geadresseerde reclamepost. Alle Nederlandse organisaties die geadresseerde reclamepost versturen zijn verplicht hun adressenbestanden op dit register af te stemmen. De blokkade blijft tien jaar bestaan, zodat ze voldoende tijd hebben om de gegevens uit hun bestanden te halen.

Liever registreren per post?

Dan kunt u een brief sturen naar:
Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam

Vermeld in de brief de contactgegevens van de overledene (dhr./mw., voorletters, achternaam en adres) en de geboortedatum en datum van overlijden.

Stroomschema voor het filteren van geadresseerde reclamepost

U ontvangt geadresseerde reclamepost op naam van een overleden persoon, maar stelt dit niet op prijs. Via de volgende checklist kunt u snel bekijken hoe u dit kunt voorkomen.

Tóch post die niet welkom is?

Dan kunt u een klacht indienen bij de afzender. Lost deze uw klacht niet naar tevredenheid op, dan kunt u terecht bij de Reclame Code Commissie (www.reclamecode.nl). De Stichting Reclame Code ziet streng toe op de handhaving van de regels van Postfilter. Deze regels zijn vastgelegd in de Code Postfilter.

Nog vragen?

Mogelijk vindt u het antwoord bij de veelgestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u een mail sturen.