Over Nationaal Postregister

'Ik krijg graag aanbiedingen per post. Maar bepaal graag zelf welke.'

Geadresseerde reclamepost is een belangrijk communicatiemiddel voor bedrijven. Het biedt de mogelijkheid om aanbiedingen persoonlijk af te stemmen op de consument en heeft daarmee een grotere kans van slagen – terwijl het relatief goedkoop is. Voor u, als consument, heeft die persoonlijke afstemming ook voordelen: de kans dat een aanbieding inderdaad interessant is voor u, is bij geadresseerde reclamepost aanmerkelijk groter. Maar dat zal niet altijd het geval zijn. Met Postfilter bepaalt u zélf welke geadresseerde reclamepost in uw brievenbus valt.

'Ik krijg graag aanbiedingen per post. Maar bepaal graag zelf welke.'

Hoe werkt Postfilter?

In twee eenvoudige stappen kunt u zich gratis registreren in het Nationale Postfilter en aangeven van welke sectoren u wel of niet ongevraagde geadresseerde reclamepost wilt ontvangen. U krijgt een persoonlijke pagina op Postfilter.nl, waarop u uw gegevens en wensen kunt invullen én te allen tijde kunt wijzigen. Na vier tot zes weken zijn de blokkades volledig actief. Uw registratie is vijf jaar geldig. Voordat deze termijn verstrijkt, ontvangt u een e-mail zodat u uw registratie gratis kunt verlengen.

Er zijn tien sectoren waarvan u kunt aangeven of reclamepost welkom is:

  • - Auto's & Toebehoren
  • - Boeken & Muziek
  • - Energie
  • - Goede doelen (fondsenwerving)
  • - Financiën (banken en verzekeringen)
  • - Horoscopen
  • - Kranten & Tijdschriften
  • - Loterijen
  • - Thuiswinkelen & Postordering
  • - Telecommunicatie & Computers

In Nederland zijn organisaties verplicht hun adressenbestanden af te stemmen op het Nationaal Postregister. Alleen bedrijven of instellingen waar u al een relatie mee heeft (bijvoorbeeld omdat u klant bent of klant bent geweest) zijn gerechtigd om toch contact met u te zoeken. U kunt gebruik maken van het recht van verzet als u ook van deze organisaties geen geadresseerde reclamepost meer wenst te ontvangen.

Hoe werkt Postfilter?

Liever registreren per post?

Dan kunt u een brief sturen naar:

Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam

Vermeld in de brief uw contactgegevens (dhr./mw., voorletters, achternaam en adres) en van welke sector(en) u geen reclamepost meer wilt ontvangen. Onvoldoende en ongefrankeerde brieven worden niet in behandeling genomen. Bij registratie per post ontvangt u geen bevestiging of herinnering om uw registratie te verlengen.


Stroomschema voor het filteren van geadresseerde reclamepost

U ontvangt geadresseerde reclamepost, maar stelt dit niet op prijs (incl. ‘aan de bewoners van’ met adres). Via de volgende checklist kunt u snel bekijken wat uw rechten als consument zijn.

Tóch post die niet welkom is?
De Stichting Reclame Code ziet streng toe op de handhaving van de regels van Postfilter. Deze regels zijn vastgelegd in de Code Postfilter. Krijgt u tóch post die niet welkom is? Dan kunt u een klacht indienen bij de afzender. Lost deze uw klacht niet naar tevredenheid op, dan kunt u terecht bij de Reclame Code Commissie.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Ga naar de veelgestelde vragen of stel zelf een vraag.

Liever registeren per post?